Om opholdsstedet Ådalen

Vi tilbyder socialpædagogiske løsninger af høj kvalitet målrettet unge i alderen 15-18 år, med mulighed for forlængelse til 23 år.

Opholdsstedet Ådalen er et mindre opholdssted, der er beliggende i byen Karise på Sydsjælland. Vi har eksisteret siden 1993 og er godkendt til at modtage unge i alderen 15-18 år med mulighed for efterværn jf. §76, samt anbringelse efter §107 til det 23 år.

På Opholdsstedet Ådalen arbejdes med en faseopdelt pædagogisk indsats, der er tilrettelagt med størst muligt hensyn til den enkeltes alder, udviklingstrin og behov.

Ådalens ambitioner

At skabe et opholdssted, der tilbyder et omsorgsfuldt, udviklende og attraktivt ungemiljø, der kan fungere som en tryg platform, hvorfra børn og unge med støtte fra kompetente voksne i tillidsfulde relationer kan styrke deres selvværd, og gradvist tage ansvar for deres eget liv, så de bliver i stand til at klare en selvstændig tilværelse som helstøbte mennesker.

Vi prioriterer samarbejdsrelationer til både familie og netværk og ser dette som et afgørende element i vores samlede indsats.

 

Ådalens vigtigste værdier

Omsorg

er et nøgleord i forhold til vores unge

Bæredygtighed

i relationer og måden vi behandler vores omgivelser

Fortællinger

skabes i vores omfavnende og varme fællesskab,

Flere indsatser

Opholdsstedet Ådalen er et mindre opholdssted, der er beliggende i byen Karise på Sydsjælland. Vi har eksisteret siden 1993 og er godkendt til at modtage unge i alderen 15-18 år med mulighed for efterværn jf. §76, samt anbringelse efter §107 til det 23 år.

På Opholdsstedet Ådalen arbejdes med en faseopdelt pædagogisk indsats, der er tilrettelagt med størst muligt hensyn til den enkeltes alder, udviklingstrin og behov.

At skabe et opholdssted, der tilbyder et omsorgsfuldt, udviklende og attraktivt ungemiljø, der kan fungere som en tryg platform, hvorfra børn og unge med støtte fra kompetente voksne i tillidsfulde relationer kan styrke deres selvværd, og gradvist tage ansvar for deres eget liv, så de bliver i stand til at klare en selvstændig tilværelse som helstøbte mennesker.

Vi prioriterer samarbejdsrelationer til både familie og netværk og ser dette som et afgørende element i vores samlede indsats.

 

Opholdsstedet Ådalen er med i Landsforeningen af Opholdssteder, Botilbud og Skolebehandlingstilbud (LOS).
Læs mere om LOS.
Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 56 78 88 89.

Visitation?

Alle henvendelser omkring visitation til Opholdsstedet Ådalen bedes rettet til:

Forstander Karina Nilausen

Afdelingsleder Mikala Von Schoubye

Afdelingsleder Jens Hansen

Opholdsstedet Ådalen

Mindre opholdssted for unge mellem 15 og 23 år, beliggende i Karise på Sydsjælland.

Vi stræber efter et varmt, trygt og stabilt miljø for de unge, hvor vores primære udgangspunkt er udvikling af færdigheder, styrkelse af selvværd, spirende livsglæde og selvstændighed hos de unge.

Sammen skaber vi de gode fortællinger!

kontakt os
Scroll to Top