STU Samarbejde

STU Ådalens søger at skabe et bredt netværk af samarbejdspartnere i lokalområdet og med andre uddannelsesinstitutioner.

Vi vil gerne have de unge i praktik i relevante virksomheder, det har et jobafklarende sigte såvel som et forsøg på at normalisere elevernes tilgang til det omkringliggende samfund. Det er vigtigt at støtte eleven i at være ude i andre sammenhænge, så eleven på den måde får noget robusthed samt selvtillid i forhold til at være i interaktioner med nye bekendtskaber.

Vi vil gerne vil have de unge til at prøve andre uddannelsestilbud særligt med fokus på overgangen til FGU.

Det kan også være relevant, at eleven kommer i praktik på et andet STU-tilbud, hvis dette er meningsgivende for eleven.

Opholdsstedet Ådalen - Dalbyvej - Afdeling Vesterdal

UU samarbejde

På STU Ådalen undervises på baggrund af den uddannelsesplan, som er udarbejdet af UU, den unge og forældrene.

På baggrund af uddannelsesplanen udarbejder STU Ådalen en individuel undervisningsplan til hver enkelt deltager på STU. Det betyder ikke, at den unge nødvendigvis skal sidde alene med en lærer, men det betyder, at selvom der er flere unge i samme lokale, skal de hver især undervises efter, hvad der står i deres individuelle undervisningsplan. For nogle elever og i nogle undervisningssituationer vil enkeltmandsundervisning naturligvis også være en del af STU.

 

Undervisningen på STU Ådalen indeholder langt mere end traditionelle skolefag. Det kan som eksempel være botræningsaktiviteter, værkstedsundervisning, virksomhedsbesøg og indsigt i samfundsforhold. Det vigtigste er, at undervisningen altid understøtter den enkelte elevs udvikling på baggrund af elevens plan.

For at sikre en løbende og individuel progression i undervisningen justeres uddannelsesplanen efter behov og mindst en gang om året. Denne justering foretages tæt samarbejde mellem UU STUmed den unge og dennes forældre.

Visitation til STU

Alle henvendelser omkring visitation til STU Ådalen bedes rettet til:

Forstander Karina Nilausen

Afdelingsleder Jens Hansen

Opholdsstedet Ådalen

Mindre opholdssted for unge mellem 15 og 23 år, beliggende i Karise på Sydsjælland.

Vi stræber efter et varmt, trygt og stabilt miljø for de unge, hvor vores primære udgangspunkt er udvikling af færdigheder, styrkelse af selvværd, spirende livsglæde og selvstændighed hos de unge.

Sammen skaber vi de gode fortællinger!

kontakt os
Scroll to Top