Målgruppe

På Opholdsstedet Ådalen har vi gennem årene oparbejdet erfaring, viden og indsigt i en række problemstillinger, udfordringer og vanskeligheder, der kan være kendetegnende for de unge, der visiteres til vores tilbud.

Vi modtager unge af begge køn, der er omsorgssvigtede med relationelle problemstillinger eventuelt med indlæringsvanskeligheder. Unge med tilknytningsforstyrrelser samt andre sociale problemstillinger. De unge har ofte en række følgeproblematikker, som opmærksomhedsforstyrrelser, selvskadende adfærd, periodisk misbrug, lav følelsesregulering, risikovillighed og en generel mistro til voksne. Fællestrækket for vores elever er, at de har behov for en placering i en overskuelig, struktureret og forudsigelig døgnforanstaltning, med en varm, motiverende og respektfuld omgangstone.

Vi råder ligeledes over midlertidigt botilbud jf. lov om social service §107.

Alle nye elever indvisiteres nøje i forhold til indskrevne elever.

Vi modtager ikke unge til opbevaring, hvorfor det er afgørende, at de er motiverede for at bo på Opholdsstedet Ådalen.

15 - 23 år

Den samlede målgruppe hos Opholdsstedet Ådalen er unge i alderen 15-18 år, med mulighed for efterværn jf. §76, samt anbringelse efter §107 til det 23 år.

Se Ådalens 2 huse

Vi har plads til i alt 16 unge fordelt på 2 adresser!

Visitation?

Alle henvendelser omkring visitation til Opholdsstedet Ådalen bedes rettet til:

Forstander Karina Nilausen

Afdelingsleder Mikala Von Schoubye

Opholdsstedet Ådalen

Mindre opholdssted for unge mellem 15 og 23 år, beliggende i Karise på Sydsjælland.

Vi stræber efter et varmt, trygt og stabilt miljø for de unge, hvor vores primære udgangspunkt er udvikling af færdigheder, styrkelse af selvværd, spirende livsglæde og selvstændighed hos de unge.

Sammen skaber vi de gode fortællinger!

kontakt os
Scroll to Top