Afdeling Vesterdal

Dalbyvej 17A, 4653 Karise

Afdeling Vesterdal er beliggende i naturskønne omgivelser tæt på Karise by og der plads til 8 unge i lyse og indbydende værelser.

På Vesterdal er der mulighed for udslusningslejligheder/anneks, så unge i efterværn eller §107 vil kunne være i botræning med pædagogisk personale tæt på.

Vi tilbyder lige så individuelle STU-forløb, som I samarbejde med anbringende myndighed planlægges og godkendes. Indholdet i STU vil både være praktisk arbejde og faglig undervisning i tæt samarbejde med Lindersvold skole i Karise.

Vi har geder, kaniner, urtehave og stort værksted på Vesterdal og vi vil på sigt kunne tilbyde BMX.

Opholdsstedet Ådalen - Dalbyvej - Afdeling Vesterdal

Udslusning og efterværn

På Opholdsstedet Ådalen er det muligt at fortsætte i trygge og velkendte pædagogiske rammer efter man er fyldt 18 år.

Vi tilbyder udslusningsforløb samt efterværnsordninger, der tilrettelægges individuelt for den enkelte unge. Dette foregår i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder anbringende myndighed, den unge selv, samt eventuelle pårørende, såfremt den unge ønsker dette.

Opholdsstedet Ådalen tilbyder også efterværn, botræning og tilsyn med unge, der ikke har et forudgående anbringelsesforløb på Karise Ungdomshus.

Udslusningsplan

Forud for forløbet samles det faglige og familiære netværk til et planlægningsmøde, hvor den praktiske, pædagogiske og økonomiske ramme fastlægges for den første del af udslusningsperioden. Samtidig udarbejdes en grovskitse for de længerevarende planer.

Ovensående evalueres, tilpasses og justeres på statusmøderne, der typisk afholdes hver 3. måned i forbindelse med udslusning.

Forskellige løsninger

Vi samarbejder om løsninger i egne pavilloner, hvor der er mulighed for fortsat kontakt til opholdssted, medarbejdere og gamle bofæller.

Vi har også erfaring med at etablere mere selvstændige løsninger, hvor vi finder egnede boliger og i samspil med den unge finder personale, der skaber tryghed, trivsel og udvikling. Det sikrer både nærhed og tryghed for eleverne.

Det er også muligt at overgå til en selvstændig boform i ens egen hjemkommune, hvor Opholdsstedet Ådalen tilbyder kontaktpersonsordninger efter aftale, såfremt dette vurderes at være relevant for den unge.

Visitation?

Alle henvendelser omkring visitation til Opholdsstedet Ådalen bedes rettet til:

Forstander Karina Nilausen

Afdelingsleder Mikala Von Schoubye

Afdelingsleder Jens Hansen

Opholdsstedet Ådalen

Mindre opholdssted for unge mellem 15 og 23 år, beliggende i Karise på Sydsjælland.

Vi stræber efter et varmt, trygt og stabilt miljø for de unge, hvor vores primære udgangspunkt er udvikling af færdigheder, styrkelse af selvværd, spirende livsglæde og selvstændighed hos de unge.

Sammen skaber vi de gode fortællinger!

kontakt os
Scroll to Top