STU Ådalen

Dalbyvej 17A, 4653 Karise

Hos STU Ådalen har vi fokus på arbejdslivet og det, der skal ske efter STUen. Vi laver undervisning på en praktisk måde og hjælper med at finde ud af, hvad den ekelte elev har lyst til at arbejde med eller uddanne sig til. Eleven kan komme i praktik i virksomheder uden for Ådalens regi. Vi hjælper med at skabe den fornødne bro til det aktuelle praktiksted, som eleven viser interesse for.

Vi udvikler elevens faglige og almene dannelse i individuelle forløb, som tager afsæt i elevens interesser og talenter. Vores succeskriterie og mål er at få gjort eleven parat til at begå sig i samfundet.

STU Ådalen er ligeledes forberedende til ordinær uddannelse.

Opholdsstedet Ådalen - Afdeling Dalbyvej

”En narrativ didaktik kan hjælpe elever med meningsfuldt at forstå og sammenbinde faglig erfaring, viden og personlig handling og dermed bidrage væsentligt til læring” (Piekut 2021).

STU Målgruppe

STU Ådalens er for unge, der af fysiske eller psykiske årsager, ikke umiddelbart kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Vi modtager gerne både interne og eksterne elever til undervisning på STU Ådalen. I de faciliteter vi har nu, ønsker vi et maks. på 8 elever. Herudover har vi unge fra opholdsstederne i beskæftigelse, i de perioder de bliver afklaret/motiveret til at påbegynde anden udd./job.

For os er det vigtigt at de unge bliver udfordret til at opholde sig i større grupper socialt, både for at klargøre dem til job/udd. Men også for at komme ud af deres egen comfortzone og udvikle deres sociale kompetencer.  

STU Ådalen modtager unge:

  • med personlige, sociale og/eller faglige vanskeligheder
  • der er behandlingskrævende
  • med diagnoser heriblandt ADHD, autisme og borderline
  • der har eller er i fare for at udvikle social fobi
  • der har brug for særlig tilrettelagt undervisning bl.a. 1:1 undervisning
  • med skoleværing

Visitation til STU

Alle henvendelser omkring visitation til STU Ådalen bedes rettet til:

Forstander Karina Nilausen

Afdelingsleder Jens Hansen

Opholdsstedet Ådalen

Mindre opholdssted for unge mellem 15 og 23 år, beliggende i Karise på Sydsjælland.

Vi stræber efter et varmt, trygt og stabilt miljø for de unge, hvor vores primære udgangspunkt er udvikling af færdigheder, styrkelse af selvværd, spirende livsglæde og selvstændighed hos de unge.

Sammen skaber vi de gode fortællinger!

kontakt os
Scroll to Top