Aktiviteter

Aktiviteterne adskiller sig fra de daglige pædagogiske rutiner, der i højere grad knytter sig til dagligdagens gøremål.

Det betyder, at aktiviteter på Opholdsstedet Ådalen både omhandler de tilbagevendende traditioner, som Halloween, Julefrokosten og Sommerfesten, men også  den årlige skitur, samt sommerferieturene og kanoturen der alle er fælles aktiviteter mellem medarbejdere og de unge.

Derudover er der de mange både planlagte og spontane aktiviteter, der kan være af både individuel og kollektiv karakter. Aktiviteterne skaber ofte plads til både øget relations dannelse i kontakten mellem medarbejdere og børn/unge, samt i relationen de unge internt. På den måde kan aktiviteter blive et pædagogisk redskab hvor man kan øge sine færdigheder omkring samarbejde og deltagelse i fællesskaber, øget selvstændighed, relations dannelse og selvdannelse, samt evnen til indlevelse og hjælpsomhed. Alt dette bidrager til en øget grad af selvhjulpenhed og handlekraft, der på sigt er vigtige ressourcer i den vedvarende selvstændiggørelse af den enkelte.

Visitation?

Alle henvendelser omkring visitation til Opholdsstedet Ådalen bedes rettet til:

Forstander Karina Nilausen

Afdelingsleder Mikala Von Schoubye

Afdelingsleder Jens Hansen

Opholdsstedet Ådalen

Mindre opholdssted for unge mellem 15 og 23 år, beliggende i Karise på Sydsjælland.

Vi stræber efter et varmt, trygt og stabilt miljø for de unge, hvor vores primære udgangspunkt er udvikling af færdigheder, styrkelse af selvværd, spirende livsglæde og selvstændighed hos de unge.

Sammen skaber vi de gode fortællinger!

kontakt os
Scroll to Top