UD AF HUSET

Med UD AF HUSET mener vi ydelser, som kan støtte familier og unge over og under 18 år, som ikke er på vores børne- og ungehjem. Familier og unge, som kan bruge vores tilgang til at udvikle sig. Vi arbejder ud fra den narrative tilgang, hvor vi har fokus på at samskabe nye fortællinger.

Familiebehandling som skaber nye familiefortællinger

Vi arbejder med en helhedsorienteret familiebehandling med fokus på nye fortællinger i familiens eget hjem eller i andet regi.

Nye fortællinger er med til at skabe positive forandringer og bedre trivsel for barnet og familien. I samarbejde med familie og kommune tilrettelægges familiebehandlingen for den enkelte familie, dette ud fra familiens behov samt den bevilling, der foreligger.

Familiebehandlingen har fokus på nye fortællinger, som kan støtte familien i forhold til varige positive forandringer.

 

Der udfærdiges journalnotater efter hver familiebehandling, og der udarbejdes status efter aftale med kommunen.

Praktisk pædagogisk støtte med nye fortællinger

Praktisk pædagogisk støtte kan give mening for nogle familier, som vil samarbejde med os i forhold til at skabe nye fortællinger, som skal så frø til en mere struktureret – og forudsigelig hverdag. 

Praktisk pædagogisk støtte i samarbejde med os kan hjælpe familien med få et hjem baseret på fortællinger, som vil sikre en ny forståelse hos familien og dermed skabe en positiv udvikling og trivsel for barnet/børnene.

Vi støtter:

 

 • praktiske gøremål i hverdagen
 • mestring af forældreskabet
 • børnenes udvikling og behov i hverdagen
 • barnet/den unge kommer i skole/daginstitution
 • hensigtsmæssige samspilsmønstre i familien
 • familien til at se og støtte børnene

Kontaktperson med en ny fortælling

Vi tilbyder en kontaktperson til børn og unge, der har behov for en tryg og stabil voksenkontakt i hverdagen. Vores kontaktpersoner har fokus på at skabe en god og tryg relation. Ved hjælp af fortællinger skabes forståelser for de ressourcer og udfordringer den unge har, på den måde samskaber vi med den unge en ny livsfortælling.

Vi støtter den unge med

 

 • daglige rutiner som f.eks. at passe job eller skole
 • flytning til egen bolig
 • deltagelse i sociale arrangementer
 • fritidsaktiviteter
 • møder med offentlige myndigheder
 • møder med psykiatrien
 • en ny familiefortælling

Støtte til ung i egen bolig

Vi støtter den unge i forhold til etablering i egen bolig, vi hjælper med at hverdagen kommer til at fungere med de pligter og ansvar, der følger med. Vi samarbejder med den unge ved hjælp af en god og tryg relation. Relationen til den unge bruger vi til at forventningsafstemme med den unge i forhold til de daglige gøremål og de handleplansmål kommunen har opsat.

Vi samarbejder med den unge for at den unge kan skabe en tryg og god fortælling for dennes fremtid.

Vi støtter den unge med

 

 • alle aspekter indenfor ADL
 • misbrugssamtaler både hos samarbejdspartnere og hos os selv
 • fokus på den gode job- eller uddannelsesfortælling
 • fritidsaktiviteter
 • møder med offentlige myndigheder
 • møder med psykiatrien
 • en ny familiefortælling

Støtte til unge over 18 år

Vi tilbyder støtte til unge til og
med det 23. år. Støtten tilbydes både til de unge, der fylder 18 år og som bor
på en af vores afdelinger, som skal ud og bo for sig selv eller unge som allerede
har en kontaktperson hos os, og som fortsat har behov for støtte.

Vi støtter den unge med

 

 • alle aspekter indenfor ADL
 • fokus på den gode job- eller uddannelsesfortælling
 • misbrugssamtaler både hos samarbejdspartnere og hos os selv
 • møder med offentlige myndigheder
 • møder med psykiatrien
 • fritidsaktiviteter
 • en ny familiefortælling

Visitation?

Alle henvendelser omkring visitation til Opholdsstedet Ådalen “UD AF HUSET” bedes rettet til:

Forstander Karina Nilausen

Afdelingsleder Jens Hansen

Opholdsstedet Ådalen

Mindre opholdssted for unge mellem 15 og 23 år, beliggende i Karise på Sydsjælland.

Vi stræber efter et varmt, trygt og stabilt miljø for de unge, hvor vores primære udgangspunkt er udvikling af færdigheder, styrkelse af selvværd, spirende livsglæde og selvstændighed hos de unge.

Sammen skaber vi de gode fortællinger!

kontakt os

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top